En bønn

Be om klarhet for en reise og kontakt da og ellers, planlegging uten altfor mye stress, ellers for mine, meg, andre til nåde, helse og velsignelse, bli bedre for alle