En bønn

Be at jeg skal få ro denne uken og samle tanker og sinn. Be for en person at han skal greie seg