En bønn

Jeg har problemer jeg ikke vil gå i detalj om men jeg ønsker å få hjelp til noe jeg trenger økonomisk støtte for. Det skjer ikke mirakler men jeg ber om forbønn om at det vil skje og det må skje snart. Det gjelder å berge liv.