En bønn

Vil be om en snarlig løsning på en vanskelig sak. Det er så slitsomt så vær med å be om at dette må ordne seg snart.