En bønn

Vær gjerne med å be over en liten familie med dårlig økonomi, og for ferien de nå står ovenfor.
De trenger også frelse og nye venner.