En bønn

Ønsker forbønn for en med smerter i et ben. Mor er kristen, men ikke sønn.