En bønn

Kan vi sammen gå til Guds trone I Jesu navn og be at dette viruset blir lagt under våre føtter?