En bønn

Be for en mormor som nylig har fått påvist kreft. La denne hjertevarme og snille kvinnen bli helbredet i Jesu navn.