040722004

Jeg trenger fred og trygghet i mitt sinn og kropp. Uro, angst, forvirring og frykt gjør at jeg ikke tør å gjøre nye ting og isolerer meg. Føler meg alene, redd og hjelpesløs, selv om jeg er voksen. Ber om Guds ledelse og stadfestelse for hvilken vei jeg skal gå videre. Takk!