En bønn

Velsign vårt hus velsign vårt bord, velsign den hele vide jord, velsign oss med din milde hånd, Gud fader, sønn og hellige ånd.