En bønn

Jeg ber om forbønn rundt en vanskelig jobbsituasjon. Håpet er å få en annen jobb, gjerne nærmere hjemstedet mitt. Etter å ha tatt opp en sak, har jeg blitt møtt med hevnaksjoner, slik jeg ser det. Jeg ber i Jesu navn om at jeg må slippe å være i en slik situasjon, og ber om deres forbønn rundt denne saken.