En bønn

Min mann ønsker ikke å leve. Be om at Gud griper inn.