En bønn

Be for eldre dame som er mye alene, at hun finner meningsfulle ting å holde på med og har det godt og har gode kontakter. Har selv så mange som jeg kjenner forventningspress fra, så godt om det kunne bli lettere