En bønn

Ber om hjelp til å finne meningen med livet. Har ikke noe håp lenger.