En bønn

Ber for alle syke, og også de friske i disse harde tider vi lever i. Mange sliter psykisk med ensomhet og engstelse.
Og det å være kronisk syk midt i alt dette er knalltøft! Kom herre, Jesus. Kom!
Amen!