En bønn

Jeg ønsker å binde hele min familie og vår situasjon til Guds sannhet og løfter i Jesus. Nedbe hans fred, inngripen og fred. Løs ut gjennombrudd i ånden og manifestasjon. Vi har ventet så lenge. Men takk og lov at han har født meg på ny og satt meg over i sitt rike. Gud velsigne dere som ber.