En bønn

Be om at jeg blir satt fri fra bekymring, skam, uro, angst og menneskefrykt. Jeg tør ikke å gå ut og gå i butikker. Jeg er redd for å bli sett av andre/bekjente, da jeg skammer meg og er redd for hva andre tenker om meg. Er arbeidsledig og lever isolert.