En bønn

Be om at folk på jobb ikke spør om jeg har tatt vaksine og at jeg ikke blir baksnakket og tvunget til vaksine