En bønn

Be for min mor, hun har alkohol problemer og i tillegg en mild form for MS.
Er redd for henne.