050822014

Vil tilbake til å være og leve som en kristen. Er redd jeg har tatt skade på min sjel, og det Jesus har gitt meg i det skjulte som jeg alltid lengtet har forsvunnet. Be om ikke det. Gudsfrykt, mer enn noen gang og all tvil i forhold til et valg forsvinner. Visdom.