En bønn

Be om hjelp og beskyttelse mot angst og uro. Trygghet og fred i Jesus. Tusen takk.