En bønn

Be for min økonomi, både for gjelds-situasjonen og det at det faller så mye fellesutgifter på meg i nær slekt