En bønn

Be for en viktig psykologien i morgen. Gud er mektig. Han kan gripe inn og løse det som er vondt