En bønn

Be for en fetter som ble syk og be for oss rundt. Frelse og helse.