En bønn

Trenger forbønn om at sannheten må åpenbare seg i en vanskelig situasjon. Be om at Gud griper inn og gir meg styrke.