En bønn

Jeg er så takknemlig for å ha fått erfare Jesus som Sannheten i mitt liv. Jeg ønsker å få komme dypere inn i hans fantastiske rike. Jeg takker for at han kan gjøre under og at han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Jeg ønsker forbønn for økt tillit til han, på tross av omstendigheter. Gud velsigne dere som ber.