En bønn

Be om styrke ,beskyttelse og befrielse . Ba også for de som er autoriteter over meg at de får visdom ,ledelse og at GUD sender lys