060822007

Vil dere be? Tilgi noe, velger dette bort. Fred i Jesus og renselse, i sann og ikke selvopptatt tro.