En bønn

Se oss syndere i nåde.
Velsign vårt hus velsign vårt bord velsign den hele vide jord velsign oss med din milde hånd, gud fader, sønn og hellig ånd.
Takk for forbønn, amen