En bønn

Ønsker forbønn, sliter med migrene, uvelhet og ryggsmerter. Veldig sliten nå.