En bønn

Be for relasjon og vanskelig valg. Be om at jeg får visdom, kraft og mot. Takk!