En bønn

Ber for folk og land, alle som lever under vanskelige kår. Ber for alle syke, ufrelste, og friske som også trenger deg Gud.

Ber om åndelig oppvåkning så vi ser hva vi som folk er iferd med å miste, nemlig vår frihet.