En bønn

Be for en ung mann som trenger mer mål og mening i livet.
Be om Guds ledelse og at han kommer videre i livet. Be om gode jobb muligheter