En bønn

Ønsker forbønn for en langvarig forsikringssak, be om rettferdighet og favør, og ingen falske anklager.