En bønn

Er i økonomisk krise..!! Ber om hjelp, men får ikke svar..!!