En bønn

Be for en samling av nær slekt at en som er i tvil skal ønske være med, vi trenger å være sammen. Be også for en annen samling senere, for planlegging og gjennomføring.