En bønn

Be for en ung mann som har mistet alt. Han er skilt og uten jobb og uten eget sted å bo.