En bønn

Be om at jeg blir ønsket og satt høyere i relasjon. At jeg kan være uerstattelig for noen og ikke være «lavt nede».