En bønn

Jeg føler på uro og nervøse hjerteplager. Er enslig og har mye ansvar både på jobb og privat. Be om mot og kraft i det daglige. Takk for forbønn.