080623001

Til deg med urinveisinfeksjoner,hær med lege om du får henvisning til urolog,jeg har vært hos urolog,og vil påpeke at det ikke er noe å grue seg til.eller du kan ta privat urolog hos Volvat om lege ikke vil henvise.
Til deg med angst,håper du søker hjelp,mist ikke motet.hilsem medsøster.