080623012

Hei. Jeg ber om forbønn for vår familie. Ytre sett er mye ødelagt og dysfunksjonelt.Gud kjenner saken. Vi trenger å erfare at Jesus bærer oss. Det oppleves som om vi er i en umulig situasjon. Vi trenger frihet fra frykt.Vi står i en krevende situasjon og er i behov av gjennombrudd, helsemessig, økonomisk, praktisk, relasjonelt og åndelig. Situajonen er veldig stressende og er god grobunn for katastrofetanker. Det er krevende. Vi trenger å erfare Guds omsorg, inngripen, fred og vern for den psykiske helsen og traumer helt konkret. Spesielt i helgen. Gud vet. Vi har erfart mye motgang i livet. Det er også utfordringer i relasjoner i storfamilien. Jeg vet av erfaring at Gud kan snu situasjoner til noe godt, han frelste meg fra løgn om identiteten min, tidligere ønsket jeg å være kvinne, nå er jeg den mannen han skapte meg til og er trygg i min åndelige identitet,det nye ekte livet han har skapt i meg og derfor har jeg håp til han, om at han gjør under igjen også i denne situasjonen. Be om en dobbel del av velsignelse for alt det som har blitt fratatt oss, og at eventuell demonisk innflytelse, eller åndelige og sjeliske bindinger blir brutt. Vern mot tragedie på alle måter, om at det marerittet jeg frykter ikke vil hende. Be om at hensikten med meg og de andre i familien blir forløst. Be også om velsignelse i et ekteskap. Gud velsigne dere som ber.