En bønn

Kjære dere, jeg ber for din kone og dere alle. Gud hører våre hjerters innerste rop med en ekstra omsorgs hørsel tror jeg, og Dette var slikt et rop.

Kjære Gud allmektige Herre jeg går sammen med denne ektemann som så kjærlig ber for sin kone, vi ber deg om full legedom om Gode raske nyheter til din ære. Ventetid er fryktens tid og jeg ber deg beskytte og Lege dem med ditt blod Jesus . Å Jesus Jesus Dette er sos rop I Jesu navn Amen