En bønn

Velsign vårt hus velsign vårt bord velsign den hele vide jord, velsign oss med din milde hånd, Gud fader, sønn og hellig ånd ♥️ se oss syndere i nåde, la hellige ånd lede oss, amen. Takk og velsignelse for alle som gir forbønn fra hjertet.