En bønn

Kan dere Be for en kvinne , hun lever I fare. Be at hun kan komme seg bort fra psykisk terror og undertrykkelse umiddelbart
Gud velsigne deg Som Ber med I Jesu navn Amen