En bønn

Hei! 🙂

Jeg fikk en positivt svar fra advokaten begynnelsen av ny året og det er at det er notetert at jeg vil tilbake til min gamle arbeidsplass, og de vil ta det med i betraknikngen dersom det blir ledige stillinger eller behov for flere ansatte der, men utover dette anser arbeidsgiver saken som ferdig behandlet og avsluttet. Jeg vil du skal be for at jeg skal få lov til å komme tilbake til min gamle arbeidsplass så fort som mulig og ingenting skal komme i veien for meg. Ingenting er umulig for Gud.

Med vennlig hilsen

Nalini S. Velu