En bønn

Be for alle mine må bli frelst og helbredet. Og fred i Jesu navn Amen