En bønn

Be for noen behandlings timer, om god effekt for helseplager.