090623009

Fader vår,
du som er i himmelen!

Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen,
så òg på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld,

som vi òg forlater våre skyldnere.

Og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det onde.

For ditt er riket
og makten og æren i evighet.

Amen.