090623010

Be at Herren skal ordne med en anledning til å få gjøre opp med en person noe som kanskje gjorde vedkommende ondt