090623012

Vær med meg å be for en liten familie som sliter med psykisk og fysiske sykdommer som har ført til svært dårlig økonomi. Be om et under. I kveld stor fortvilelse. Herren ser alle detaljer🙏❤️